Deelnameformulier optocht reclamewagens

Naam

Contactpersoon

Adres
Invalid Input

Postcode
Invalid Input

Woonplaats

mobiel-telefoonnummer(*)

E-mailadres(*)

Met hoeveel reclamewagens wilt u rijden?

Aantal reclamewagens
Invalid Input

De kosten per reclamewagen bedragen € 50,--.

U dient dit bedrag vóór 2 september 2017 over te maken o.v.v. deelname optocht reclamewagen op rekeningnummer NL74RBRB0898607477 ten name van de Oranjevereniging Ruurlo

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
De optochcommissie
optocht@oranjeverenigingruurlo.nl