Reglement interdorpspelen - zeskamp

 

Oranjevereniging Ruurlo Deelnemersreglement voor de te houden Interdorpspelen op vrijdag en zaterdag tijdens de Septemberfeesten 2017 “Reurle neugt oe”. Aan de wedstrijden mogen zowel dames als heren deelnemen, die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt. Deelnemers moeten lid zijn van de Oranje Vereniging Ruurlo. Vanaf 16 jaar moet je persoonlijk lid zijn. Beneden 16 jaar valt onder het lidmaatschap onder van de ouders. Een straat of buurtschap die wil deelnemen moet zich vóór vrijdag 1 september 2017 20.00 uur aanmelden en alle namen, adressen, geboortedata en lidnummers opgegeven. Aanmelden via de site.

Een team bestaat uit maximaal 10 leden (9 spelers, waarvan minimaal 2 dames, en 1 groepsleid(st)er). Men dient het opgaveformulier in te vullen. Uit de opgegeven namen zullen de deelnemers gekozen moeten worden voor de verschillende onderdelen. De groepsleid(st)er is belast met de leiding van de groep. Tevens zal hij/zij alle formaliteiten, verbonden aan deze wedstrijden, dienen te vervullen (loting, opgave namen deelnemers, enz.). Op donderdag 31 augustus 2017 20.00 uur is de loting bij Café De Tapperij. De wedstrijd bestaat uit 5 onderdelen. Alle spelen worden afgewerkt op de Blikmansweide. Op vrijdagavond om 19.00 uur vindt het 1e onderdeel plaats. Een kwartier voor aanvang moet de groepsleid(st)er zich melden bij wedstrijdleider A. Roekevisch. De overige vier onderdelen starten zaterdagmiddag circa een half uur na de optocht op de Blikmansweide. Bij aankomst op het feestterrein moet de groepsleid(st)er zich melden bij de jurywagen. Bij de aanmelding wordt meteen doorgegeven op welk onderdeel de joker wordt geplaatst. U mag geen drank meenemen op het feestterrein. Ter compensatie hiervoor ontvangt ieder team op donderdag 31 augustus, na de loting, 11 munten. Daarnaast is het niet toegestaan om bouwketen of mobile homes op het feestterrein te plaatsen. 

Algemene bepalingen

A. De wedstrijden zullen worden gespeeld volgens het puntensysteem.
B. In verband met de beschikbare totaaltijd zal voor elk onderdeel in zijn totaliteit een tijdslimiet worden vastgesteld door de wedstrijdcommissie.
C. Voor elk onderdeel zullen punten worden toegekend. De ploegen zullen alle onderdelen achter elkaar moeten afwerken in de volgorde door loting vastgesteld.
D. Iedere ploeg mag voor een van de eerste drie onderdelen op zaterdag een joker inzetten. Voor aanvang van de wedstrijden dient dit duidelijk, met een zelfgemaakt bord waarop een joker staat en de naam van de straat of buurt plus het nummer door loting toegewezen, te worden aangegeven bij het zelf gekozen onderdeel. (Dit is niet van toepassing voor het vrijdagavondspel. Wisseling van onderdeel is nadien onder geen beding meer mogelijk. De joker levert voor de betreffende ploeg dubbele punten op voor het gekozen onderdeel. Voor onderdeel 4 “Rode Draad” worden dubbele punten toegekend.
E. Het is voor elke deelnemende groep verboden tijdens de duur van de wedstrijd zich met meer dan 9 spelers en de leider op het wedstrijdterrein te bevinden.
F. Voor elk onderdeel zal een vaste jury fungeren. De uitspraak hiervan is bindend.
G. De algehele leiding berust bij de wedstrijdleiding (commissie).
H. Aan de wedstrijden kan alleen worden deelgenomen door ingezetenen van de plaats Ruurlo, die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt en lid zijn van de Oranjevereniging Ruurlo. Er mogen geen deelnemers uit een buurt of straat die zelf deelneemt in een andere ploeg worden opgesteld.

 

Dit jaar willen we een pilot houden om te kijken of bijvoorbeeld twee te kleine teams, wel in overleg met de commissie interdorp spelen, samengevoegd kunnen worden. Je zou dan bijvoorbeeld kunnen denken aan twee straten die samen een team gaan vormen. We hopen zo tegemoet te komen aan wensen en ontwikkelingen en we hopen daarmee te bereiken dat in 2017 weer het maximale aantal teams van 24 kan worden gehaald

Wilt u een combinatie-team samenstellen, neem dan contact op via Roekevisch@concepts.nl en laat uw verzoek hier achter.

I. Bij elk onderdeel dienen minimaal twee dames aan het spel deel te nemen, tenzij in het spelreglement anders wordt aangegeven.
J. De ploegen dienen in uniforme kleding te verschijnen.
K. De deelnemers zijn collectief tegen ongevallen verzekerd via het lidmaatschap van de Oranjevereniging Ruurlo.        
L. Wil een buurt of straat met meer dan 1 ploeg inschrijven, dan moet de ploeg daaraan voorafgaand uit 9 spelers plus een ploegleiding bestaan.
M. Bij het bereiken van het maximumaantal van 24 deelnemende ploegen vervallen resp. eventueel bij loting 4e. 3e of 2e ploegen uit dezelfde buurt of straat.