Actueel

Het laatste OVR nieuws

‘Reurle Neugt oe’ wordt ‘Reurle in ’t lech’


Wat fijn dat jullie in grote getale mee doen aan de verlichtingsroute 2020! Jullie bereidheid heeft er voor gezorgd dat wij de Ruurlose bevolking in het Septemberfeest weekend van 10-13 september een alternatief feestprogramma kunnen aanbieden, ‘Reurle in ’t Lech’.

Een aantal activiteiten staan inmiddels vast, te weten:
• Donderdag 10 september: optocht van oldtimers (trekkers, brommers en auto’s) door de verlichte straten van Ruurlo
• Vrijdag 11 september: sterrit door de verlichte straten van Ruurlo voor Ruurlose deelnemers, met nevenactiviteiten
• Zaterdag 12 september: sterrit door de verlichte straten van Ruurlo voor Ruurlose deelnemers, met nevenactiviteiten
• Zondag 13 september: verlichtingsroute voor overige belangstellenden

Daarnaast zijn er nog diverse feestelijke initiatieven vanuit de Horeca rondom de Dorpsstraat die momenteel worden uitgewerkt. Uiteraard zijn wij hierbij afhankelijk van de landelijke richtlijnen om jullie gezondheid en die van onze vrijwilligers te borgen. Ideeën zijn er in overvloed, we moeten ze nu nog in de juiste vorm zien te gieten.

Namens, het bestuur van Oranjevereniging Ruurlo

J𝒖𝒃𝒊𝒍𝒆𝒖𝒎𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒆𝒊𝒕𝒆𝒏 𝑶𝒓𝒂𝒏𝒋𝒆𝒗𝒆𝒓𝒆𝒏𝒊𝒈𝒊𝒏𝒈 𝒆𝒏 𝑺𝒆𝒑𝒕𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓𝒇𝒆𝒆𝒔𝒕 𝑹𝒖𝒖𝒓𝒍𝒐 2020


2020, het 75 jarig bestaan van Oranjevereniging Ruurlo met als thema ‘75 jaar feest in vrijheid”. Met in dit jubileum jaar extra activiteiten zoals de Dorpskwis, een jubileumreceptie op 4 juli en een uitbreiding van activiteiten op Koningsdag en tijdens het Septemberfeest. Door de landelijke maatregelen hebben we de Dorpskwis, Koningsdag en onze jubileumreceptie moeten verplaatsen naar 2021.
Met de aangekondigde maatregelen per 21 april heeft de overheid bepaald dat alle evenementen tot 1 september 2020 worden afgelast. Wat betekent dit voor de septemberfeesten van 10 tot en met 13 september in Ruurlo?
Het bestuur van de Oranjevereniging en haar partners stichting de Weide (horeca) en stichting Kermis kunnen hier vooralsnog geen antwoord op geven. Wij zijn bij al onze besluiten afhankelijk van de landelijke richtlijnen vanuit de overheid en deze geven ons nu geen duidelijkheid.
Na iedere persconferentie maken we, op basis van de nieuwe informatie, weer keuzes. Want ook als het mag, hoe gaan we dan om met de opgelegde maatregelen en wat is dan wel mogelijk? Even zo belangrijk is de vraag hoe we de gezondheid van onze bezoekers en al onze vrijwilligers kunnen waarborgen? Wat zijn mogelijk alternatieven om de Ruurlose bevolking toch iets aan te bieden: een verlichtingsroute met een kwis? Kortom dilemma’s waar we nu nog geen antwoorden op hebben en hopelijk eind juni duidelijkheid op krijgen.
Wij zijn in afwachting van nieuwe berichtgeving en houden jullie daarna op de hoogte.

Namens, het bestuur van Oranjevereniging Ruurlo
* 𝘍𝘰𝘵𝘰 𝘶𝘪𝘵 𝘢𝘳𝘤𝘩𝘪𝘦𝘧

Steek de vlag uit

De landelijke bond van Oranjeverenigingen vraagt iedereen deze dag de vlag uit te steken. Voor de jarige koning en voor elkaar. Voor het zorgpersoneel, voor de onderwijzers, voor iedereen die zich inzet voor de samenleving.

Koningsdag thuis

De verjaardag van onze koning is dit jaar anders dan anders. We blijven thuis en halen Koningsdag 2020 naar binnen. Op www.koningsdagthuis.nl kan iedereen online samenkomen om het oranjegevoel van Koningsdag ook nu te beleven.

Een lintje voor twee Ruurloërs

Het applaus, de handdrukken en schouderklopjes ontbraken vanwege de coronamaatregelen. Desondanks werden er inwoners van de gemeente Berkelland vandaag blij verrast met een lintje. Burgemeester Joost van Oostrum nam vanochtend zijn telefoon ter hand en had mooi nieuws voor twee Ruurloërs. Derkje Hogevonder-ten Brinke (71 jaar) & Jan Vreman uit Ruurlo (75 jaar) namens Oranjevereniging Ruurlo van harte gefeliciteerd!

Geen festiviteiten rondom koningsdag

De landelijke overheid heeft i.v.m. het Coronavirus alle evenementen tot 1 juni 2020 verboden. Alle festiviteiten voor Koningsnacht en Koningsnacht 2020 zijn afgelast.

Uitnodiging jaarvergadering

LET OP: de ALV vind dit jaar geen plaats i.v.m. het Corona virus.

Download hier de agenda 

Financiële bijdrage van Stichting Fora

Donderdag 28 november heeft Oranjeverening Ruurlo een mooie bijdrage ontvangen van Stichting FORA(financiele ondersteuning ruurlose activiteiten). Deze stichting komt voort uit de voormalige huurdersvereniging.
De Oranjeverening is stichting Fora zeer erkentelijk en zal de bijdrage een goede bestemming geven in het komende lustrumjaar.

Notulen Algemene Ledenvergaderin

Op 21 maart 2019 j.l. vond om 20.00 uur de ledenvergadering bij de Keizerskroon, te Ruurlo plaats. U kunt hier de notulen van deze bijeenkomst downloaden.

Een stukje historie

De vlag gaat uit. Herauten kondigen de start van de volksspelen aan. De plaatselijke fanfare haalt de deelnemers op en brengt ze naar het feestterrein. Ook benieuwd welke spelletjes men toen deed?

Reurlse Proms Night 2019

Ruurlose muzikanten gaan in 2019 weer voor een avondvullend programma op de donderdagavond: de Reurlse avond.

Een muziekspektakel waarbij klassieke muziek wordt gecombineerd met popmuziek en dit weer door Ruurlose muziekanten. Een avond die wordt ingevuld door het Ruurlose Harmonieorkest Sophia’s Lust, de Sleppers, Ruurlose zangers/zangeressen en een gastoptreden …. wie dit is hoor je later.

Kermis Septemberfeest Ruurlo 2019 naar Blikmansweide

Acht jaar nadat de Blikmansweide weer in gebruik werd genomen als feestterrein voor het Septemberfeest wordt de kermis in 2019 hieraan toegevoegd. Hiermee wordt gehoor gegeven aan een veel geuite wens van de Ruurlose bevolking en de gemeente Berkelland. Donderdag 22 november jl werden de aanwonenden van de Blikmansweide geïnformeerd over de samenvoeging van de Kermis op het feestterrein de Blikmansweide in Ruurlo.

Kermis Septemberfeest Ruurlo 2019 naar Blikmansweide

Acht jaar nadat de Blikmansweide weer in gebruik werd genomen als feestterrein voor het Septemberfeest wordt de kermis in 2019 hieraan toegevoegd. Hiermee wordt gehoor gegeven aan een veel geuite wens van de Ruurlose bevolking en de gemeente Berkelland. Donderdag 22 november jl werden de aanwonenden van de Blikmansweide geïnformeerd over de samenvoeging van de Kermis op het feestterrein de Blikmansweide in Ruurlo.