Reurle in ’t lech

CORONA PROTOCOL

De septemberfeesten gaan dit jaar niet door vanwege de corona uitbraak en daardoor ingestelde maatregelen. Om de inwoners van Ruurlo toch een feestelijk gevoel te bezorgen heeft de Oranjevereniging gezocht naar een alternatief programma. Belangrijk bij deze activiteiten zijn natuurlijk de gezondheid van onze vrijwilligers en deelnemers. Uitgangspunt is daarom dat we alleen activiteiten organiseren waarbij we dusdanige maatregelen kunnen treffen dat de kans op besmetting met het coronavirus aanvaardbaar laag is. Uitgangspunt hierbij zijn de maatregelen die door de verschillende overheden zijn vastgesteld. De belangrijkste zijn:

 1. Hygiëne maatregelen treffen en middelen beschikbaar stellen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. (handen wassen en ontsmetten / niezen in de elle boog.
 2. Altijd 1,5 meter afstand houden (met uitzondering van personen uit 1 huishouden en in een vervoersmiddel)
 3. Bij doorstroom van bezoekers is er geen maximum aan het aantal bezoekers

Per activiteit is een analyse gemaakt van de risico’s en zijn maatregelen genomen om te zorgen dat de risico’s laag worden. Hieronder staat per activiteit beschreven welke maatregelen er zijn genomen.

Verlichtingroute

 • De verlichtingsroute zorgt er voor dat de deelnemers verspreidt over de totale route deelnemen. Er is dus doorstroming van de deelnemers.
 • De route wordt per fiets of per auto gevolgd. Voor het vervoer per auto gelden de richtlijnen van de overheid. Als de route per fiets wordt gevolgd dan zorgt de fiets er al voor dat er afstand wordt gehouden. Er zijn geen speciale maatregelen nodig.

Oldtimertocht
Oldtimers (trekkers / auto’s / brommers) bekijken de verlichtingsroute tijdens een tocht door het dorp. De inwoners van Ruurlo kunnen de prachtige oldtimers thuis bekijken.

 • De verzamelplaats van de oldtimertocht is ruim genoeg zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Bovendien zullen de deelnemers er op geattendeerd worden dat ze voldoende afstand moeten houden.
 • Tijdens het volgen van de route wordt 1,5 meter afstand gehouden ten opzichte van andere deelnemers.

Bioscoop
In de Dorpskerk wordt een film vertoond van activiteiten van de Oranjevereniging van vroeger. De voorstelling vindt meerdere keren per dag plaats.

 • Er wordt gewerkt met een reserveringssysteem zodat er maximaal 30 personen tegelijk (excl vrijwilligers Oranjevereniging) in de kerk aanwezig zijn.
 • Bezoekers wordt bij ingang gevraagd of ze corona gerelateerde klachten hebben. Bij dergelijke klachten wordt de toegang geweigerd.
 • De tijd tussen 2 voorstelling is minimaal 60 minuten zodat er voldoende tijd is voor vertrek van de ene groep en aankomst van de nieuwe groep.
 • Familieleden mogen bij elkaar zitten. Andere personen zitten minimaal 1,5 meter uit elkaar.

Sterrit
Sterrit tijdens de verlichtingsroute, waarbij een puzzelboek en enkele versnaperingen worden uitgedeeld.

 • Voor de sterrit geldt hetzelfde als bij de verlichtingsroute is gezegd.
 • Het puzzelboek en de versnaperingen worden verstrekt vanaf 1,5 meter afstand en met een hulpmiddel.
 • De vrijwilligers die de versnaperingen verstrekken worden geïnstrueerd in het gebruik van desinfecterende middelen en geschikte handschoenen om eventuele verspreiding van het virus te voorkomen.
 • De plekken waar deze activiteiten plaatsvinden zijn zodanig gekozen dat er voldoende ruimte is voor de deelnemers om 1,5 meter afstand te houden.
 • De sterrit kan op 3 plekken in Ruurlo gestart worden. Op deze manier worden de deelnemers verspreidt door het dorp en worden opstoppingen voorkomen. (Beukenoot, Irenelaan plantsoen en Brinklaan speeltuin)

Indien een van de vragen in bovenstaande afbeelding met een ja beantwoord wordt, vragen wij u s.v.p. thuis te blijven. U wordt geacht de coronaspelregels op te volgen en deze te respecteren.