Reglement – Interdorpspelen

Welke regels maken dat we sportief en gezellig met elkaar gaan strijden voor de zege?

Reglement

Interdorpspelen

Aan de wedstrijden mogen zowel dames als heren deelnemen, die de leeftijd van minimaal 15 jaar hebben bereikt. Deelnemers moeten lid zijn van de Oranjevereniging Ruurlo. Vanaf 16 jaar moet je persoonlijk lid zijn en onder de 16 jaar valt mag je meedoen onder het lidmaatschap van je ouders. Een straat of buurtschap die wil deelnemen moet zich de vrijdag van het septemberfeest uiterlijk om 20.00 uur aanmelden en alle namen, adressen, geboortedata en lidnummers opgegeven. Aanmelden kan hier.

Een team bestaat uit maximaal 10 leden (9 spelers, waarvan minimaal 2 dames, en 1 groepsleid(st)er). Men dient het opgaveformulier in te vullen. Uit de opgegeven namen zullen de deelnemers gekozen moeten worden voor de verschillende onderdelen. De groepsleid(st)er is belast met de leiding van de groep. Tevens zal hij/zij alle formaliteiten, verbonden aan deze wedstrijden, dienen te vervullen (loting, opgave namen deelnemers, enz.). De wedstrijd bestaat uit 5 onderdelen. Alle spelen worden afgewerkt op de Blikmansweide. Op vrijdagavond om 19.00 uur vindt het 1e onderdeel plaats. Een kwartier voor aanvang moet de groepsleid(st)er zich melden bij wedstrijdleider. De overige vier onderdelen starten zaterdagmiddag circa een half uur na de optocht op de Blikmansweide. Bij aankomst op het feestterrein moet de groepsleid(st)er zich melden bij de jurywagen. Bij de aanmelding wordt meteen doorgegeven op welk onderdeel de joker wordt geplaatst. U mag geen drank meenemen op het feestterrein. Ter compensatie hiervoor ontvangt ieder team op donderdag 31 augustus, na de loting, 11 munten. Daarnaast is het niet toegestaan om bouwketen of mobile homes op het feestterrein te plaatsen.

Algemene bepalingen

A. De wedstrijden zullen worden gespeeld volgens het puntensysteem.
B. In verband met de beschikbare totaaltijd zal voor elk onderdeel in zijn totaliteit een tijdslimiet worden vastgesteld door de wedstrijdcommissie.
C. Voor elk onderdeel zullen punten worden toegekend. De ploegen zullen alle onderdelen achter elkaar moeten afwerken in de volgorde door loting vastgesteld.
D. Iedere ploeg mag voor een van de eerste drie onderdelen op zaterdag een joker inzetten. Voor aanvang van de wedstrijden dient dit duidelijk, met een zelfgemaakt bord waarop een joker staat en de naam van de straat of buurt plus het nummer door loting toegewezen, te worden aangegeven bij het zelf gekozen onderdeel. (Dit is niet van toepassing voor het vrijdagavondspel. Wisseling van onderdeel is nadien onder geen beding meer mogelijk. De joker levert voor de betreffende ploeg dubbele punten op voor het gekozen onderdeel. Voor onderdeel 4 “Rode Draad” worden dubbele punten toegekend.
E. Het is voor elke deelnemende groep verboden tijdens de duur van de wedstrijd zich met meer dan 9 spelers en de leider op het wedstrijdterrein te bevinden.
F. Voor elk onderdeel zal een vaste jury fungeren. De uitspraak hiervan is bindend.
G. De algehele leiding berust bij de wedstrijdleiding (commissie).
H. Aan de wedstrijden kan alleen worden deelgenomen door ingezetenen van de plaats Ruurlo, die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt en lid zijn van de Oranjevereniging Ruurlo. Er mogen geen deelnemers uit een buurt of straat die zelf deelneemt in een andere ploeg worden opgesteld.

Om het maximale aantal van 24 teams te bereiken staan we open wanneer kleinere straten en/of teams samen mee willen doen. Hiertoe kan contact opgenomen worden met de organisatie, via Roekevisch@concepts.nl.

I. Bij elk onderdeel dienen minimaal twee dames aan het spel deel te nemen, tenzij in het spelreglement anders wordt aangegeven.
J. De ploegen dienen in uniforme kleding te verschijnen.
K. De deelnemers zijn collectief tegen ongevallen verzekerd via het lidmaatschap van de Oranjevereniging Ruurlo.
L. Wil een buurt of straat met meer dan 1 ploeg inschrijven, dan moet de ploeg daaraan voorafgaand uit 9 spelers plus een ploegleiding bestaan.
M. Bij het bereiken van het maximumaantal van 24 deelnemende ploegen vervallen resp. eventueel bij loting 4e. 3e of 2e ploegen uit dezelfde buurt of straat.